جست و جوی عبارت gitignore

img
img
img
img
shape
shape
عکس مقاله

پاک کردن فایل و پوشه از مخزن گیت

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که بخواهید بعضی از...