عمومی

img
img
img
img
shape
shape
wordpress-asascript

وردپرس یا اختصاصی کدام بهتر است ؟

تا به حال مقایسه های بسیاری درباره این موضوع مطرح گردیده است. هردوی این تکنولوژی ها بسیار کاربردی هستند و تمامی درخواست های کاربران در زمینه ی طراحی س...

backend-frontend

تفاوت بین backend و frontend در چیست ؟

امروزه شباهت های فراوانی بین توسعه دهندگان بک اند و فرانت اند وجود دارد. از جمله این مزایا حقوق دریافتی، مدت زمان پایداری شغل، رشد شغلی و کسب مدارج با...